английски  български

Рекламни надписи (лога, илюстрации) върху сувенири, запалки, пепелници, ключодържатели, значки, тениски, покривки, хартиени и полиетиленови торбички; Рекламни надписи върху канцеларски материали - папки, химикали, тефтери.

От 01.07.2010 г. се преустановява дейността - печат върху сувенири.

Рекламни надписи (лога, илюстрации) върху сувенири, запалки, пепелници, ключодържатели, значки, тениски, покривки, хартиени и полиетиленови торбички; Рекламни надписи върху канцеларски материали - папки, химикали, тефтери

Рекламни надписи (лога, илюстрации) върху сувенири, запалки, пепелници, ключодържатели, значки, тениски, покривки, хартиени и полиетиленови торбички; Рекламни надписи върху канцеларски материали - папки, химикали, тефтери

Рекламни надписи (лога, илюстрации) върху сувенири, запалки, пепелници, ключодържатели, значки, тениски, покривки, хартиени и полиетиленови торбички; Рекламни надписи върху канцеларски материали - папки, химикали, тефтери